Vi består av en gruppe personer med lang og bred erfaring innenfor bygg og anlegg, industri samt olje- og gass-sektoren. Våre medarbeidere har stor interesse for de fagområdene de representerer og bestreber seg i «alltid å levere til oppdragsgivers tilfredshet». Vi påtar oss alle typer grunn og anleggsarbeider, fjellspregning og hydrauliskfjellsplitting, kjerneboring, betongsaging, riving og sanering. Dette omfatter alt fra små hull i vegger og dekker til nedpigging av store grove betongkonstruksjoner. Vi har borerigger i ulike størrelser og i tillegg har vi hydrauliske og elektriske høyfrekvente sager til veggsaging.

Vi har mange ulike spesialmaskiner fra ulike leverandører for ethvert oppdrag. For spesielt utfordrende jobber utvikler vi også eget spesialutstyr.

HISTORIE

Etter å ha hatt hele sin oppvekst i sin fars sprengningsfirma hvor han jobbet som arbeidende anleggsleder fra 1980 frem til 2003, stiftet Gjermund Antonsen Antonsen Entreprenør AS i 2004. Gjermund har bygg og anleggsteknisk utdannelse fra Gøteborgs Tekniska Institut (85-86) og bergsprengningsleder fra MEF skolen i 2015. Selskapet Antonsen Entreprenør AS har i dag 10 medarbeidere og samtlige har maskinførerbevis og en har adk rør sertifisering. Selskapet har god kompetanse på hydraulisk fjellsplitting noe vi de siste 5 årene har spesialisert oss på. Vi anser at vår hovedoppgave er å levere, kvalitetsmessig godt arbeid til avtalt tid og pris.

VI HJELPER DEG MED DITT PROSJEKT

Vi gjør små og store arbeid innen graving og grunnarbeid, transport, berguttak  og infrastruktur