PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder for Antonsen Entreprenør AS sine nettsider. Antonsen Entreprenør AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden.

Vi samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

INNHENTING AV INFORMASJON

Antonsen Entreprenør AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider.
Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten

Eksempel på innhentet informasjon:

– Firmanavn

– Kontaktperson

– Firmaadresse/fakturaadresse

– Telefonnummer og e-postadresse

– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Eksempel på skjema:

– Kontaktskjema

– Når man ønsker å leie eller kjøpte et produkt

– Ved kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider

– Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev på e-post

FORMÅLET MED INFORMASJON SOM INNHENTES

– For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

– For å kunne sende relevant informasjon

– For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen innhentes gjennom skjemaer på vårt nettsted, CRM-system og Google Analytics.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

RETTIGHETER

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Antonsen Entreprenør AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.