Hydraulisk Fjellkiling

Hydraulisk utkiling av fjell(Drill and split) uten bruk av sprengstoff. Egnet til å ta ut fjell f.eks i kjellere eller andre steder hvor det er for risikabelt å sprenge. Vi kan også ta ut fjell inntil og under høyspent og vannledninger i drift. 

Fjellsprenging

Vi utfører sprengningsarbeider i alt fra VA-Grøfter, enebolig/hyttetomter, eller større berguttak. 

 

 

Graving og grunnarbeid

Vi innehar en meget god maskinpark og ansatte for å gjennomføre konvensjonelle grunnarbeider. 

Transport

Vi har kapasitet til både massetransport og f.eks maskinflytting. 

Riving

Vi kan rive ditt bygg på en profesjonell og sikker måte. 

Drenering og etterisolering

Vi utfører drenerings arbeider, selv der det er vanskelig å komme til. 

VA-Anlegg

Vi innehar stor kompetanse for å utføre ditt VA-prosjekt. 

Sjø og brygge konstruksjoner.

Vi utfører arbeider i strandsonen både fra land og fra vannsiden. enten over eller under vann. Vi kan være behjelpelige med alt fra søknader til gjennomføring av ditt prosjekt i strandsonen. 

Betongkonstruksjoner

Vi utfører betongarbeider i våre prosjekter, alt fra bærende konstruksjoner i ved refundamentering til brygger og grunnmurer. 

Injeksjon

Injeksjon med HAG en-komponent polyuretan løser en rekke vanlige og spesielle vannproblemer innen bygg og anlegg. HAG-Injeksjon kan anvendes på ulike betongkonstruksjoner (riss- eller slangeinjeksjon), innen tunnel og fjellarbeider (berg og løsmasse), dam-rehabilitering og spuntkonstruksjoner..

Jordnagling

Jordnagling er en metode for sikring av ustabileløsmasser i utgravde skjæringer og byggegroper eller naturlig skråninger. Sikring med jordnagling er både tids- og kostnadsbesparende og benyttes på midlertidige og permanente installasjoner. Metoden egner særdeles godt i masser hvor spunting er problematisk eller helt utelukket, f.eks. i hardpakket morene med stein og blokk.

Sikringen skjer ved nagling av løsmassen med Ischebeck TITAN sementinjisert injeksjonstål (jordnagler) og overflatesikring i form av Geonett, Krismer 3D stålnett eller sprøytebetong.

Refundamentering & mikropeling

Vi utfører hele refundamenteringsjobben. Vi hjelper også til meg å finne riktig løsning for å sikre ditt bygg. 

Mikropeling kan også gjøres for nybygg.